Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2013

stopmotion
3293 b0bc 500
100 Best Workout Songs
Reposted fromczekoczeko czekoczeko viaMeAndMyself MeAndMyself

August 07 2013

stopmotion
6604 f5ce
Reposted fromretaliate retaliate vialetshavesex letshavesex
stopmotion
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaglamorous glamorous

August 06 2013

stopmotion
1698 75ff
Reposted fromretaliate retaliate

August 05 2013

stopmotion
3600 23be 500

stopmotion
7870 be45
Reposted fromsimpleme simpleme viaMeAndMyself MeAndMyself
stopmotion

Reposted fromkeepfit keepfit viaretaliate retaliate

August 03 2013

stopmotion
0731 1c7f
Reposted fromretaliate retaliate viablu blu
stopmotion
Osiągniesz sukces wtedy, gdy będziesz go pragnął tak bardzo, jak pragniesz oddychać
     
Reposted frommeeds meeds viaduuuli duuuli
stopmotion
  Być może nie istnieje żaden inny rodzaj intymności, mogący konkurować z dwoma spojrzeniami, które spotykają się z mocą i zdecydowaniem, i które całkiem po prostu nie godzą się na oderwanie od siebie.
— Jostein Gaarder - Dziewczyna z Pomarańczami
Reposted fromIriss Iriss viablu blu

July 29 2013

stopmotion
1813 2e0a
Reposted fromretaliate retaliate vialadies ladies

July 24 2013

stopmotion
stopmotion

Reposted fromkeepfit keepfit viaretaliate retaliate

July 15 2013

stopmotion
Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone.
— Marek Hłasko, 'Brudne czyny'

July 14 2013

stopmotion
7053 bc54 500
Reposted fromevelina evelina viaduuuli duuuli

July 03 2013

stopmotion
6197 2df1
Reposted fromtacolatawysoko tacolatawysoko viatwice twice
stopmotion
4012 9101
Reposted fromtwice twice
stopmotion
8464 a92d
Reposted fromaniczorka aniczorka viaduuuli duuuli
stopmotion

Nawet nie wiesz, ile jest w Tobie siły. Nie wiesz, ile możesz znieść i ile jeszcze dla Ciebie przygotowano. Nigdy nie spotyka nas większe nieszczęście niż to, które możemy udźwignąć. Twoje życie jest na Twoją miarę. I nawet, gdy coś przygniata Cię do ziemi, pamiętaj, że od dna też można się odbić.

Reposted fromcarre carre viaduuuli duuuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl